Close
Oferta dla klientów indywidualnych

Każdy kiedyś staje przed jakimś problemem prawnym. Wówczas skorzystanie z pomocy adwokata jest najlepszym wyborem.

Adwokat Ksawery Cholerzyński doradza, wspiera i pomaga we wszelkich problemach prawnych, jak również reprezentuje Państwa przed sądami i urzędami na każdym etapie postępowania. Zakres działań adwokata jest zawsze szczegółowo określany w umowie z klientem i udzielonym mu pełnomocnictwie. 

Poniżej przedstawiono przykładowe sprawy, w których kancelaria służy wsparciem i reprezentacją.

Prawo cywilne

 • Z zakresu prawa spadkowego: uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku, sprawy związane z testamentami i zachowkiem, dział spadku oraz wszelkie sprawy i zagadnienia prawne związane ze śmiercią osoby bliskiej.
 • Z zakresu prawa nieruchomości: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy z dekretu warszawskiego i wywłaszczeniowe, dotyczące rozgraniczeń, odrolnienia, jak również w sprawy o eksmisję. Kancelaria wspiera także w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.
 • Umowy: doradztwo w zakresie umów z dostawcami usług, umów najmu, umów zlecenia i o dzieło, umów bankowych, umów pożyczki, umów kredytu hipotecznego – a także w sprawach sądowych z tymi umowami związanych.
 • Spory ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami: dotyczące lokali użytkowych i mieszkań, spory z deweloperami, wsparcie prawne przy zawieraniu umów sprzedaży i najmu nieruchomości.

 • Ochrona dóbr osobistych.

 • Odszkodowania: spory z ubezpieczycielami, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, uszkodzenia ciała, a także zadośćuczynienia za krzywdę.

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja.
 • Sprawy małżeńskie majątkowe m. in. podział majątku wspólnego i kwestie związane z rozdzielnością majątkową małżonków.
 • Władza rodzicielska – ograniczenie, zawieszenie albo pozbawienie.
 • Opieka nad dziećmi – ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, ustalenie kontaktów rodziców i dziadków z dziećmi. 
 • Sprawy związane z ojcostwem – ustalenie i zaprzeczenie.
 • Sprawy związane z macierzyństwem.
 • Przysposobienie (adopcja) dzieci. 
 • Sprawy alimentacyjne – alimenty na dziecko, alimenty na małżonka, egzekucja świadczeń alimentacyjnych.
 • Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
 • Sprawy o wydanie dziecka rodzicowi.
 • Kuratela i opieka. 
 • Ubezwłasnowolnienie.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Stosunek pracy: przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing, bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę oraz sprawy związane z uzyskaniem zaległego wynagrodzenia od pracodawcy.
 • Ubezpieczenia społeczne: odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakładu Emerytalno – Rentowego (ZER) w kwestii emerytur i rent.
 • Zasiłki: pomoc w ubieganiu się o zasiłki, odwołania od niekorzystnych decyzji organów.


Prawo karne

 • Pomoc i wsparcie we wszystkich etapach postępowania karnego od zatrzymania i przedstawienia zarzutów do postępowania przed sądem.
 • Sprawy karne wykonawcze i penitencjarne: odroczenie wykonania kary, zamiana kar, zatarcie skazania, przerwa w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zwolnienie z części kary.
 • Sprawy wykroczeniowe: mandaty i postępowanie przed sądem.
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa (tj. dotycząca wykroczeń i przestępstw podatkowych).
Ile to kosztuje..?

Przed każdą sprawą czy poradą wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę skomplikowanie sprawy, spodziewany nakład pracy jak również możliwości finansowe klienta. Etyka adwokata zabrania ukrywania jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

Możliwe jest rozliczenie na zasadzie z góry ustalonej kwoty, godzinowe lub z uwzględnieniem wyniku sprawy. Koszt pojedynczej ustnej porady prawnej to około 200 złotych brutto.

Wstępna wycena usługi możliwa jest po wypełnieniu formularza kontaktowego na dole strony.

Kontakt z kancelarią


Prowadzą Państwo firmę? Możemy Państwu pomóc.

Oferta dla przedsiębiorców 

                                                                                                                         

Powrót do strony głównej
Top